Vragen?
Uw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor u het informatieverzoek heeft gedaan. Uw persoonsgegevens worden door Webfix beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking
Met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website verzamelt en verwerkt Webfix informatie ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Ook wil zij monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Webfix.
Uw persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden.

Cookies
Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics. Hiermee worden door Google statistieken verwerkt. Hierdoor kan Webfix o.a. zien hoeveel bezoekers op de website komen.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door links kunnen worden bezocht.

Vragen
Voor vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop Webfix eventuele door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Webfix.

Wijzigingen Privacy Statement
Webfix behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Vul ons contactformulier in
Dhr. Mevr.


Volg of like Webfix via Social Media

Webfix op Twitter

 

Bekijk het twitterprofiel van Webfix

LinkedIN

 

LinkedIN Webfix

Google +

Vragen?

Heeft u vragen over Social Media? Of wilt u weten hoe u Social Media voor uw bedrijf of organisatie kunt inzetten?

Wij helpen u graag verder.